Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�
SANTOVKA WELLNESS

Ve�ierky, oslavy

H�ad�te priestory na firemn� ve�ierok?   Neh�adajte u� viac!

Santovka wellness je tou spr�vnou vo�bou pre V� kolekt�v. Poskytneme V�m priestory novej modernej re�taur�cie Sant� so samostatnou zimnou z�hradou, ubytovanie v hoteli Sant�**+, k�panie v krytom baz�ne s term�lnou vodu a bohat� v�ber mas�i.
Priprav�me V�m menu alebo bufetov� stoly zameran� na husacinu, divinu, hydinu, ryby a mnoho in�ch druhov kuchyne pod�a Va�ej po�iadavky. Pitn� re�im zabezpe��me kvalitn�m v�nom, mie�an�mi n�pojmi, �irok�m v�berom nealkoholick�ch n�pojov a kvalitnou k�vou a �ajmi.


  jogos casino online

 

�al�ie mo�nosti vyu�itia n�ho zariadenia:

  • rodinn� oslavy jubile�, prom�cii
  • stretnutia po rokoch
  • svadby
  • obchodn� rokovania, rauty
  • �kolenie, prezent�cia
  •  


 

webygroup

Facebook

Kupalisko SantovkaWellness

Vytvorte si svoju vizitku

dnes je: 24.01.2012

meniny m�: Timotej

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

245993

�vodn� str�nka