Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�

Petit hotel Sant�**

Petit hotel Sant�** je n�zov prevzat� z franc�z�tiny �o v preklade znamen� Mal� hotel Zdravia, ktor� V�m pon�ka pr�jemn� a modern� ubytovanie vo svojich 10 izb�ch, ktor� s� rozdelen� do troch kateg�rii:

  • 8 dvojl��kov�ch izieb �tandard
  • 1 mezonetov� apartm�n /2l��kov�/
  • 1 rodinn� izba /3l��kov�/

 

Izby s� vybaven� LCD TV so satelitn�m pr�jmom, minibarom, skri�ov�m trezorom, balk�nom a vlastn�m soci�lnym zariaden�m so sprchov�m k�tom a su�i�om vlasov.

V izb�ch je mo�nos� vyu�i� plnohodnotn� pr�stelku.

Celkov� kapacita hotela: 21 pevn�ch l��ok a 11 pr�stelok. 

 

⇒V�kendov� pobyty       T��d�ov� pobyty     ⇒LAST MINUTE


 

 Cenn�k ubytovania na rok 2014

    
 Mimo sez�na  Hlavn� sez�na 
Izba �tandard /1 l��ko/22,00 EUR 25,00 EUR
Mezonetov� apartm�n /1 l��ko/22,00 EUR 25,00 EUR
Rodinn� izba /1 l��ko/22,00 EUR 25,00 EUR
Pr�stelka11,00 EUR 13,00 EUR

 Ubytovanie 1 osoby v izbe = pr�platok 25%, ubytovanie na 1noc = pr�platok 15%,
Cena je uveden� za l��ko pri plnom obsaden� izby.

 

Cenn�k stravy a slu�ieb

 

 Polpenzia9,90 EUR (ra�ajky, ve�era) 
 Polpenzia /deti do 12r./6,90 EUR (ra�ajky, ve�era) 
 Pln� penzia16,90 EUR(ra�ajky, obed, ve�era)
 Pln� penzia /deti do 12r./9,90 EUR(ra�ajky, obed, ve�era)
 Iba ra�ajky4,50 EUR  
 Iba ra�ajky /deti do 12r./3,30 EUR  
   

 

 

 

 Miestny k�pe�n�/ubytovac� poplatok0,20 EUR osoba/de� a noc 
 Detsk� postie�ka (rozkladacia)4,00 EUR noc a de� 
   
   
   
 Parkovn� v are�li1,50 EURos.auto/noc a de� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  jogos casino online


 
Mimo sez�na Hlavn� sez�na
01.01. - 31.05. 01.06. - 30.09.
01.10. - 31.12.  

 Cenn�k platn� od 01.04.2012. Zmena cien vyhraden�! Ceny s� uveden� s 20% DPH.


 

Vyu�ite registr�ciu a nechajte sa pohodlne informova� o novink�ch na na�ej str�nke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrova�

webygroup

dnes je: 1.3.2015

meniny m�: Alb�n

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

599798

�vodn� str�nka