Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�

Kontakty

SANTOVKA WELLNESS

prev�dzkovate�: A.N.E.S., a.s.

Ma�arovsk� 4, 935 87 Santovka

I�O: 36030821

DI�: 2020092349

I� DPH: SK2020092349

Spolo�nos� je zap�san� v OR SR Nitra, oddiel Sa, vlo�ka �. 10308/N

 

GPS: N 48°9´15.85´´,  E 18°46´15.12´´

 

Tel: (+421) 36/ 381 06 31 

 E-mail:  [email protected]

  jogos casino online


 

Vyu�ite registr�ciu a nechajte sa pohodlne informova� o novink�ch na na�ej str�nke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrova�

webygroup

dnes je: 1.3.2015

meniny m�: Alb�n

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

599798

�vodn� str�nka