Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�
SANTOVKA WELLNESS

Celoro�n� wellness

 V�m pon�ka po�as cel�ho roka k�panie v krytom relaxa�nom baz�ne s term�lnou vodou teplou 27-28°C, k�pe� v hor�cich term�lnych vaniach s mo�nos�ou pridania r�znych druhov kry�talick�ch, lie�iv�ch a vonn�ch sol�, k�pe� v mas�nej vani a z�zra�n� ruky na�ich mas�rov V�m pon�kaj�:

O term�lnej vode klikni sem.

  jogos casino online

 

 

 ≈ regenera�n� mas�e chrbta 

 ≈ medov� detoxika�n� mas� chrbta

 ≈ regenera�n� mas�e cel�ho tela

 ≈ ra�elinov� z�bal chrbta

 

 

 

Otvoren� denne od 12.00 do 19.00 hod.

!!! Kryt� baz�n - mimo prev�dzky od 01.06.2011 do 30.9.2011 !!!


 

              Cenn�ky a otv�racie hodiny:

          ⇒   hor�ce term�lne vane 

          ⇒   kryt� relaxa�n� baz�n

          ⇒   mas�e 


 

webygroup

Facebook

Kupalisko SantovkaWellness

Vytvorte si svoju vizitku

dnes je: 23.01.2012

meniny m�: Milo�

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

245867

�vodn� str�nka