Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�

Svadba

Re�taur�cia Sant� so zimnou z�hradou sa zahalila do bieleho sl�vnostn�ho o�atenia. Re�taur�cia pon�kla najprv priestor na ofici�lnu �as� sob�a a po svadobnej ve�ery (ktor� bola prestret� v zimnej z�hrade) sl��ila  re�taur�cia na tancovanie a zab�vanie sa do skor�ho r�na. Unaven� svadobn� hostia oddychovali v Petit hoteli na poschod� a na druh� de� na�erpali silu a odd�chli si pri k�pani v krytom baz�ne, hor�cich vaniach a uvolnili telo pri mas�i. Svadobn�ch hosti - 56.

  jogos casino online

Prin�ame V�m n�h�ad na Svadobn� menu:

     Sl�vnstn� ve�era

 • Studen� predjedlo
  �den� ka�acie prsia s brusnicami a grilovanou hru�kou, servirovan� na l�stkoch mach� s balsamicom
 • Polievka
  Ba�ant� v�var s frid�tov�mi rezancami
 • Tepl� predjedlo
  Grilovan� �parg�a s proscuitom, zapekan� bylinkovo-cesnakov�m maslom a parmez�nom
 • Hlavn� jedlo
  Pe�en� prepeli�ky serv�rovan� na varen�ch zemiakoch s jarn�m �al�tom (preliat� majon�hovo-
  dij�nov�m dresingom) a dekorovan� prepeli��mi vaj��kami s cibu�ov�mi kr��kami
 • Dezert
  Tiramisu

 

 • Polno�n� ve�era - formou �v�dskych stolov
  kapustnica, plnen� kapustov� list, reze�, mor�acie medail�ny, hov�dzi restovan� kr��ky ....

 

Svadba


 
 

 
 

 
 

 
 

 

webygroup

dnes je: 22.1.2013

meniny m�: Zora

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

357159

�vodn� str�nka