Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�
SANTOVKA WELLNESS

Rodinn� oslavy

Neviete kde priv�ta�, pohosti� a zabavi� sa so svojimi rodinn�mi pr�slu�n�kmi pri pr�le�itosti oslavy jubile� �i in�ch rodinn�ch pr�le�itostiach ???

Chcete pon�knu� nie�o in� ako len klasick� sl�vnostn� obed ???

  jogos casino online

My V�m  priprav�me:

  • samostatn� priestor pre neru�en� z�bavu
  • chutn� a labu�n�cke jedl�
  • n�pojov� stoly alko a nealko
  • kval�tn� slovensk� v�na
  • �iv� muziku �i karaoke
  • k�panie v krytom baz�ne
  • mas�e �i mas�ne term�lne vane
  • ubytovanie pre host�    ...

 

Viac inform�cii o re�taur�cii Sant� a sp�sobu sedenie kliknite sem.


 

webygroup

Facebook

Kupalisko SantovkaWellness

Vytvorte si svoju vizitku

dnes je: 23.01.2012

meniny m�: Milo�

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

245870

�vodn� str�nka