Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�
SANTOVKA WELLNESS

SILVESTER 2011/2012

Osl�vte pr�chod nov�ho roka 2012 na Santovke, v pr�jemnom tichom prostred� kde uv�tanie nov�ho roka spoj�te s relaxom a na�erpan�m sily na cel� nov� rok 2012

  jogos casino online

Silvestrovsk� pobyt zah��a:

  • ubytovanie na 2noci v term�ne od 30.12.2011 do 01.01.2012
  • stravovanie formou plnej penzie (ra�ajky, obed, ve�era)
  • vstupenka na silvestrovsk� ve�er so z�bavou a sl�vnostnou ve�erou
  • parkovnie je zabezpe�n� v are�li

    Cena pobytu 95,30 EUR
    Die�a na pr�stelke 49,80 EUR

 Cena nezahr�uje miestny ubytovac� poplatok 0,16EUR/osoba/noc.
Uz�vierka objedn�vok 22.12.2011.  Z�loha 50%.

 

____________________________________________________________________________________

Neviete kde osl�vi� a priv�ta� nov� rok 2012 ???
Chcete sa zabavit v pr�jemnom prostred� ???

...tak pozvite svojich priate�ov a zn�mych na silvestrovsk� z�bavu v re�taur�cii Sant� - SANTOVKA WELLNESS

pripravili sme pre V�s:

  • sl�vnostn� silvestrovsk� ve�era (4 chody)
  • novoro�n� Santovsk� pr�pitok
  • polno�n� kapustnica a studen� bufetov� st�l
  • cel� noc V�s bude zab�va� DJ

Cena vstupenky 30,00 EUR


 

webygroup

Facebook

Kupalisko SantovkaWellness

Vytvorte si svoju vizitku

dnes je: 23.01.2012

meniny m�: Milo�

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

245867

�vodn� str�nka