Prechod na navig�ciu Hlavn� menu Prechod na navig�ciu Hlavn� menu 2 Prechod na navig�ciu vodorovn�
SANTOVKA WELLNESS

...VALENT�NSKY PLES...

13. febru�ra 2010 sa u n�s konal 0.ro�n�k Valent�nskeho plesu.

T�mto V�m prin�ame stru�n� dianie na plese a p�r fotografi� z 1.ro�n�ka:

- ples za�al o 19.00hod.

- po�as cel�ho ve�era hrala �iv� hudba Alegro jogos casino online

- v cene plesu bolo na stole v�no NICHTA, ktor� sa pilo a� do r�na

- polno�n� tombola - "�spe�n� v�herky�a vyhrala skoro v�etky ceny"

- ve�ern� menu sa pod�valo: plnen� kuracie rolky s opekan�mi zemiakmi a ry�ou

- po polnoci sa pod�vala kapustnica - pre t�ch ktor� "potrebovali doplni� energiu"

- z�bava pokra�ovala a� do ve�mi skor�ch rann�ch hod�n

 

P�r fotiek:

  

 

 

Ver�me, �e bud�ci rok sa aj s Vami stretneme na u� na 1. ro�n�ku, ktor� pripravujeme a bude sa kona� 12. febru�ra 2011


 

webygroup

Facebook

Kupalisko SantovkaWellness

Vytvorte si svoju vizitku

dnes je: 21.08.2011

meniny m�: Jana

podrobn� kalend�r

Konverzn� kurz: 1 � = 30.1260 Sk

=

Deutch version
English version

203743

�vodn� str�nka